PRACA

Opublikowano:

09-10-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 28.09.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 77/2023 z dnia 28.09.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    wykonywania zabiegów witrektomii oraz fakowitrektomii w Oddziale Okulistycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki
ISPL DR N. MED. PAULINA GLASNER, 80-299 Gdańsk, ul. Centaura 20,
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świąteczne opieki chorych (zwanej dalej NOCH)
IPL NATALIA CYBULSKA, 81-081 Gdynia, ul. Rydzowa 3/8,
3)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii
ISPL - TOMASZ WYSOCKI SPECJALISTA CHIRURG, 80-809 Gdańsk, ul. Edmunda Biernackiego 9,
4)    wykonywania implantacji portów naczyniowych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
ISPL ALEKSANDRA SZCZĘŚNIEWICZ, 81-812 Sopot, ul. Junaków 4d,
MACIEJ LANGE ISPL, 81-601 Gdynia, ul. Apollina 45.
K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku