PRACA

Opublikowano:

25-04-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 10.04.2019r

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 10.04.2019r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 16/2019 z dnia 10.04.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym w charakterze pielęgniarki operacyjnej

   Marzena NITKOWSKA, ul. Srebrna 12, 81-131 Gdynia

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

   Aleksandra PRZYBYŁEK, ul. Kutrzeby 7/6, 10-693 Olsztyn

3) świadczenia usług zdrowotnych przez psychologa w Oddziale Psychiatrycznym, w innych oddziałach szpitalnych oraz gabinetach wojskowej przychodni specjalistycznej

   Agata MACIEJEWSKA, ul.Legionów 100B/66, 81-472 Gdynia

4) świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i narządu ruchu wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w  Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii 

   Piotr ZAWADZKI, ul. Kurpiowska 7A/1, 81-554 Gdynia

5) udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę w specjalności: neurologia

   Małgorzata ARENDT, ul. Cybulskiego 6, 80-526 Gdańsk

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku