PRACA

Opublikowano:

21-07-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 12.07.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 65/2023 z dnia 12.07.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Leczenia Chorób Kręgosłupa, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
IPP KATARZYNA SZARY, 80-175 Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze 23/6,
2)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii
ISPL LEK. MED. KRZYSZTOF DZIEWIATOWSKI, 80-209 Tuchom, ul. Polna 12,
3)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć
ISPL LEK. MED. KRZYSZTOF DZIEWIATOWSKI, 80-209 Tuchom, ul. Polna 12,
4)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Urologicznym przez lekarza specjalistę w zakresie urologii oraz zabezpieczenia z przyjazdami na wezwanie w soboty, niedziele i święta w celu sprawowania opieki nad pacjentem urologicznym
LEKARSKI GABINET ZABIEGOWY "URO" STANISŁAW DOBRZAŃSKI, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 49b,
GABINET LEKARSKI DR N. MED. JAN IWANICKI, 81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 38-42/1.

 

 

K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku