PRACA

Opublikowano:

04-07-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 26.06.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 60/2023 z dnia 26.06.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    konsultacji na rzecz RWKML przez lekarza stomatologa / dentystę w dziedzinie stomatologii
        Praktyka Lekarska KAROLINA MĄDRECKA, 81-109 Gdynia, ul. Arendta Dickmana 49k.

K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku