PRACA

Opublikowano:

22-06-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 05.06.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 50/2023 z dnia 05.06.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    asysty lekarza specjalisty chirurga naczyniowego przy zabiegach chirurgii kręgosłupa w Oddziale Leczenia Chorób Kręgosłupa
TAJL WALDEMAR JACEK IPL, 82-300 Elbląg, ul. Wojciecha Kossaka 11/10;
2)    wykonywania zabiegów laryngologicznych wysokospecjalistycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii,
JÓZEF MIERZWIŃSKI, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 39/8;
3)    przeprowadzania zabiegów operacyjnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej
ISPL JAN SAPIEŻKO, 83-330 Pępowo, ul. Słoneczne Tarasy 56;
4)    wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego przez lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii
PAWEŁ KLINCEWICZ SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI, 61-193 Poznań, ul. Misia Uszatka 13,
ISPL LEK. MED. TOMASZ NOWAK, 80-283 Gdańsk, ul. Cietrzewia 15;
5)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Urologicznym przez lekarza specjalistę w zakresie urologii – zabezpieczenia z przyjazdami na wezwanie w soboty, niedziele i święta w celu sprawowania opieki nad pacjentem urologicznym
IPL RADOSŁAW BRUNOWICZ, 80-299 Gdańsk, ul. Bliźniąt 11/4,
ISPL ROBERT HAŁASA, 81-328 Gdynia, ul. Tatrzańska 6aII/4;
6)    kompleksowej lekarskiej opieki realizowanej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym, konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć
IPL - ALEKSANDRA MAJEWSKA, 82-300 Elbląg, ul. Macieja Kalenkiewicza 1/10.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    przewodnictwa nad zespołem do spraw kontroli zakażeń wewnątrzszpitalnych.
K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku