PRACA

Opublikowano:

30-05-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 11.05.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 44/2023 z dnia 11.05.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Leczenia Bólu Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę zgodnie z procedurami NFZ
ISPL KRZYSZTOF TRACZ,     81-572 Gdynia, ul. Waleriana Szefki 4h/11,
2)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
IPL LEK. MED. ROBERT ŁOCHOWSKI, 81-198 Dębogórze, ul. Rzepakowa 10,
3)    kierowania procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Otolaryngologicznym i Poradnią Otolaryngologiczną
ISPL LEK. MICHAŁ TARASZKIEWICZ, 81-017 Gdynia, ul. Janowska 48b/6,
4)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale  Otolaryngologicznym i/lub Poradni Otolaryngologicznej
IPL SANDRA OKOYE - TYCZYŃSKA, 80-318 Gdańsk, ul. Stefana Miraua 9/1,
SPL ANNA LUDWICHOWSKA OTORYNOLARYNGOLOG, 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 17/5,
ISPL LEK. MICHAŁ TARASZKIEWICZ, 81-017 Gdynia, ul. Janowska 48b/6,
5)    kompleksowej lekarskiej opieki realizowanej w Oddziale Otolaryngologicznym i/lub Poradni Otolaryngologicznej
IPL LEK. MED. MAGDALENA HORYD, 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 70/22.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    asysty lekarza specjalisty neurochirurga przy zabiegach chirurgii kręgosłupa w Oddziale Leczenia Chorob Kręgosłupa,
2)    asysty lekarza specjalisty chirurga naczyniowego przy zabiegach chirurgii kręgosłupa w Oddziale Leczenia Chorob Kręgosłupa,
K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku