PRACA

Opublikowano:

29-03-2019

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.03.2019 r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 14/2019 z dnia 15.03.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej 

Jadwiga GRELUK - JAGODA, ul. J. Hallera 239/33, 80-502 Gdańsk

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej 

Małgorzata OFICJALSKA, ul. Jaśminowy Stok 59B/7, 80-177 Gdańsk

3) przeprowadzania zabiegów operacyjnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Jan SAPIEŻKO, ul. Sojowa 18/20, 81-589 Gdynia

4) pełnienia kontraktowych lekarskich dyżurów nocnej i świątecznej opieki chorych (NOCH)

Paulina TARNOWSKA, ul. Marusarzówny 2/34, 84-300 Lębork

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

2) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym, w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także kontaktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie

3) świadczenia lekarskich usług zdrowotnych w Poradni Zaburzeń Snu

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku