PRACA

Opublikowano:

30-03-2023

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 21.03.2023r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 24/2023 z dnia 21.03.2023r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
ISPL LEK. MARTA MNITOWSKA,80-288 Gdańsk, ul. Magellana 14c/36;
2)    udzielania konsultacji w oddziałach szpitalnych oraz wykonywania zabiegów operacyjnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej
ISPL LEK. MED. PIOTR RUMIANOWSKI, 80-172 Gdańsk, ul. Aleksandra Volty 15.

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę.K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku