PRACA

Opublikowano:

15-02-2019

Przedmiot:

Lekarz

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 07.02.2019r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 10/2019 z dnia 07.02.2019r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii,

Małgorzata JAWOR-SILSKA, ul. Podchorążych 2/27, 80-298 Gdańsk

Jerzy RIGALL, ul. Dzielna 68, 80-404 Gdańsk

Natalia GAWRYCH, ul. W. Szefki 15H/1, 81-572 Gdynia

Andrzej NOWICKI, ul. Do Studzienki 31A/7, 80-227 Gdańsk

Piotr WAJMAN, ul Wita Stwosza 42/3, 80-312 Gdańsk

 

2) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Urologicznym przez lekarza specjalistę w zakresie urologii – zabezpieczenia z przyjazdami na wezwanie w soboty, niedziele i święta w celu sprawowania opieki nad pacjentem urologicznym,

Jan IWANICKI, ul. A. Krajowej 38/42, 81-366 Gdynia

Stanisław DOBRZAŃSKI, ul. Partyzantów 49 B, 80-254 Gdańsk

Robert HAŁASA, ul. Tatrzańska 6A 2/4, 81-328 Gdynia

Radosław BRUNOWICZ, ul. Bliźniąt 11/4, 80-299 Gdańsk

 

3) przeprowadzania zabiegów operacyjnych przez lekarza specjalistę urologa wraz z przyjazdami na wezwanie w soboty, niedziele i święta w celu sprawowania opieki nad pacjentem urologicznym

Michał JUNG, ul. Słonimskiego 6A/5, 80-280 Gdańsk

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

 

1) przeprowadzania zabiegów operacyjnych przez lekarza specjalistę z  zakresu chirurgii onkologicznej

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku