PRACA

Opublikowano:

16-12-2022

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 23.11.2022r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 83/2022 z dnia 23.11.2022r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świątecznej opieki chorych (zwanej dalej NOCH)
BARTOSZ DĘBOWSKI, 26-340 Brzustowiec, nr 158a,
PPL PAWEŁ KOPACZYŃSKI, 80-253 Gdańsk, ul. Zabytkowa 20,
KAMIL SMOK, 41-218 Sosnowiec, ul. Kornela Makuszyńskiego 30,
SPL ALEKSANDRA PYZIOŁEK, 80-299 Gdańsk, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 14e,
IPL PETRO CHORNYY, 80-299 Gdańsk, ul. Wendy 4f,
KATARZYNA ROZWADOWSKA ISPL, 80-271 Gdańsk, ul. Glinki 9/5,
2)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chorób Wewnętrznych
ISPL WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO LEK. ANDRZEJ WOJTYSZEK, 80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 146/1,
3)    kierowania procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Chorób Wewnętrznych
ISPL WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO LEK. ANDRZEJ WOJTYSZEK, 80-178 Gdańsk, ul. Goplańska 146/1,
4)    leczenia pacjentów z chorobami siatkówki (AMD, DME) przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki w Oddziale Okulistycznym i Poradni Okulistycznej.
IPL LEK. KATARZYNA KAMIŃSKA,80-257 Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 45/9,
BEATA RUBANOWICZ, 80-143 Gdańsk, ul. Zakopiańska 18/11.
W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć.


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku