PRACA

Opublikowano:

27-04-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 13.04.2021r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 30/2021 z dnia 13.04.2021r. wybrała
w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:
1)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę audiologa i foniatre w Oddziale Otolaryngologii i/lub w gabinecie Przychodni Specjalistycznej, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie
ISPL ARKADIUSZ KWIECIŃSKI, 83-050 Kolbudy, ul. Młyńska 22;
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
DAMIAN GÓRCZYŃSKI, 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 3a/3,
IPP WOJCIECH KOWALSKI, 80-176 Gdańsk, ul. Taneczna 1/14.


K O M E N D A N T
7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku