Ogłoszenia

Wspieraj szpital

Jeżeli możesz wspomóc naszą pracę, poniżej znajduje się informacja czego najbardziej nam w tej chwili brakuje. Jeżeli możesz podarować jakiś z tych elementów będziemy niezmiernie zobowiązani.

DAROWIZNY NA SZPITAL

Wszystkich chętnych do wsparcia szpitala darowizną pieniężną, prosimy o wpłacanie pieniędzy na niżej podany numer konta.Nr konta: 71 1130 1121 0006 54...


Więcej
Wszystkie postępowania zakończone w latach 2014-2018 - do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie
zamawiającego - Zamówienia publiczne, gab. 238 lub drogą mailową - przetargi@7szmw.pl

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Lista zamówień publicznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI
300/2024/TP

Postępowanie zgodnie z art. 275 PZP, wariant I


Więcej
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNE...
270/2024/TP

Postępowanie zgodnie z art. 275 ust. 1 Pzp, wariant I


Więcej
DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH
240/2024/TP

Postępowanie zgodnie z art. 275 ust. 1 Pzp, wariant I


Więcej
DOSTAWA WYROBÓW DO HEMODIALIZY I HE...
220/2024/PN

Postępowanie zgodnie z art. 132 Pzp


Więcej
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W VI PAK...
218/2024/PN

Postępowanie zgodnie z art. 132 Pzp


Więcej
DOSTAWA ASORTYMENTU OKULISTYCZNEGO
185/2024/PN

Postępowanie zgodnie z art. 132 Pzp.


Więcej
DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I C...
190/2024/TP

Postępowanie zgodnie z art. 275 ust. 1 Pzp, wariant I


Więcej
DOWÓZ OSÓB DIALIZOWANYCH DO STACJI...
165/2024/PN

Postępowanie zgodne z art. 132 PZP


Więcej
Wszystkie postępowania zakończone w latach 2014-2018 - do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie
zamawiającego - Zamówienia publiczne, gab. 238 lub drogą mailową - przetargi@7szmw.pl

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Lista zamówień publicznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

KONSERWACJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
345/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. Euro


Więcej
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZE...
314/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. Euro


Więcej
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO NA PO...
300/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. euro


Więcej
DOSTAWA WIELORAZOWEJ ODZIEŻY MEDYCZ...
286/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. Euro


Więcej
IMMUNOHISTOCHEMIA
277/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. Euro


Więcej
WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH...
252/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. Euro


Więcej
IMMUNOHISTOCHEMIA
250/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 000 Euro


Więcej
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
244/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 000 Euro


Więcej

OGŁOSZENIA I KONKURSY DZIAŁU KADR

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 68/2024 z dnia 11.06.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 66/2024 z dnia 10.06.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 64/2024 z dnia 07.06.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 61/2024 z dnia 20.05.2024r. wybraław postępowaniu konkur...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 us...


Więcej
LEKARZ W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNY...

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku poszukuje do pracy lekarza do Oddzi...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 54/2024 z dnia 08.05.2024r. wybraław postępowaniu konkur...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 62/2024 z dnia 20.05.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej

Druki do pobrania

KONKURSY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 26.06.2023r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 15.03.2019r. Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią...


Więcej
KONKURS Z DNIA 18.10.2018

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyka labor...


Więcej

PRAKTYKI, STAŻE KIERUNKOWE DO SPECJALIZACJI

PRAKTYKI

Informacje na temat odbywania praktyk


Więcej
STAŻE

Informacje na temat odbywania stażu do specjalizacji


Więcej