Ogłoszenia

Wspieraj szpital

Jeżeli możesz wspomóc naszą pracę, poniżej znajduje się informacja czego najbardziej nam w tej chwili brakuje. Jeżeli możesz podarować jakiś z tych elementów będziemy niezmiernie zobowiązani.

DAROWIZNY NA SZPITAL

Wszystkich chętnych do wsparcia szpitala darowizną pieniężną, prosimy o wpłacanie pieniędzy na niżej podany numer konta.Nr konta: 71 1130 1121 0006 54...


Więcej
Wszystkie postępowania zakończone w latach 2014-2018 - do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie
zamawiającego - Zamówienia publiczne, gab. 238 lub drogą mailową - przetargi@7szmw.pl

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Lista zamówień publicznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

ODBIÓR, WYWÓZ I UTYLIZACJA NIEBEZPI...
110/2024/PN

Postępowanie zgodnie z art. 132 Pzp


Więcej
DOSTAWA SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH W II PA...
91/2024/TP

Postępowanie zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, wariant I


Więcej
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ DZIER...
32/2024/TP

Postępowanie zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, wariant I


Więcej
USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W 7 SZ...
1/2024/TP

Postępowanie zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, wariant I


Więcej
DOSTAWA ASORTYMENTU DO NEUROCHIRURG...
10/2024/TP

Postępowanie zgodnie z ary. 275 pkt 1 Pzp, wariant I


Więcej
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2024 R...

Plan zamówień publicznych na 2024 rok


Więcej
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, MIKROBIO...
1/2023/K

Konkurs na podstawie ustawy z 15.04.2011 o działalności leczniczej


Więcej
DOWÓZ OSÓB DIALIZOWANYCH
590/2023/TP

Postępowanie zgodnie z art. 275 pkt 1, wariant I


Więcej
Wszystkie postępowania zakończone w latach 2014-2018 - do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie
zamawiającego - Zamówienia publiczne, gab. 238 lub drogą mailową - przetargi@7szmw.pl

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Lista zamówień publicznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZE...
314/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. Euro


Więcej
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO NA PO...
300/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. euro


Więcej
DOSTAWA WIELORAZOWEJ ODZIEŻY MEDYCZ...
286/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. Euro


Więcej
IMMUNOHISTOCHEMIA
277/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. Euro


Więcej
WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH...
252/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś. Euro


Więcej
IMMUNOHISTOCHEMIA
250/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 000 Euro


Więcej
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
244/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 000 Euro


Więcej
REMONT TARASU - BUDYNEK NR 6
180/2020/R

Ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 30 000 Euro


Więcej

OGŁOSZENIA I KONKURSY DZIAŁU KADR

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 20.02.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 21/2024 z dnia 19.02.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 12/2024 z dnia 24.01.2024r. wybraław postępowaniu konkur...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 18/2024 z dnia 13.02.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 4/2024 z dnia 12.01.2024r. wybraław postępowaniu konkurs...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 6/2024 z dnia 22.01.2024r. wybraław postępowaniu konkurs...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 09.01.2024r. wybraław postępowaniu konkurs...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 24.01.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej

KONKURSY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 26.06.2023r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 15.03.2019r. Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią...


Więcej
KONKURS Z DNIA 18.10.2018

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyka labor...


Więcej

PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIATY

PRAKTYKI

Informacje na temat odbywania praktyk


Więcej
WOLONTARIATY

Informacje na temat współpracy w ramach wolontariatu


Więcej
STAŻE

Informacje na temat odbywania stażu


Więcej