Ogłoszenia

Wspieraj szpital

Jeżeli możesz wspomóc naszą pracę, poniżej znajduje się informacja czego najbardziej nam w tej chwili brakuje. Jeżeli możesz podarować jakiś z tych elementów będziemy niezmiernie zobowiązani.

DAROWIZNY NA SZPITAL

Wszystkich chętnych do wsparcia szpitala darowizną pieniężną, prosimy o wpłacanie pieniędzy na niżej podany numer konta.Nr konta: 71 1130 1121 0006 54...


Więcej
Wszystkie postępowania zakończone w latach 2014-2018 - do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie
zamawiającego - Zamówienia publiczne, gab. 238 lub drogą mailową - przetargi@7szmw.pl

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Lista zamówień publicznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

USŁUGA WYKONYWANIA OPISU BADAŃ RADI...
91/2023/TP

Postępowanie w trybie podstawowym, wariant I


Więcej
DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW FARMACEUT...
71/2023/PN

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 Pzp


Więcej
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ DZIER...
27/2023/TP

Postępowanie w trybie podstawowym, wariant I


Więcej
USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ
26/2023/TP

Postępowanie w trybie podstawowym, wariant I


Więcej
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
2/2023/TP

Postepowanie w trybie podstawowym, wariant I


Więcej
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2023 R...

Plan zamówień publicznych na 2023 rok


Więcej
DOSTAWA ASORTYMENTU JEDNORAZOWEGO U...
1/2023/TP

Postępowanie w trybie podstawowym, wariant I


Więcej
DOWÓZ OSÓB DIALIZOWANYCH
625/2022/TP

Postępowanie w trybie podstawowym, wariant I


Więcej
Wszystkie postępowania zakończone w latach 2014-2018 - do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie
zamawiającego - Zamówienia publiczne, gab. 238 lub drogą mailową - przetargi@7szmw.pl

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Lista zamówień publicznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
424/2024/R

Postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp


Więcej
USŁUGA WYKONANIA PRZEGLĄDU BUDYNKÓW...
188/2024/R

Postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1


Więcej
USŁUGA DOTYCZĄCĄ ZWALCZANIA, KONTRO...
53/2024/R

Postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1


Więcej
USŁUGA SPRZĄTANIA TERENÓW ZEWNĘTRZN...
633/2023/R

Postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1


Więcej
USŁUGA KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOW...
621/2023/R

Postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1


Więcej
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
587/2023/R

Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp


Więcej
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
372/2023/R

Postępowanie w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp.


Więcej
DOSTAWA DRZWI I OKNA PPOŻ.
311/2023/R

Postępowanie w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp


Więcej

OGŁOSZENIA I KONKURSY DZIAŁU KADR

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 80/2024 z dnia 22.07.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 73/2024 z dnia 01.07.2024r. wybraław postępowaniu konkur...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 77/2024 z dnia 15.07.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
REKRUTACJA NA STANOWISKO LEKARZA OK...

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku poszukuje do pracy lekarza do Oddzi...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 74/2024 z dnia 01.07.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 67/2024 z dnia 11.06.2024r. wybraław postępowaniu konkur...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 65/2024 z dnia 10.06.2024r. wybraław postępowaniu konkur...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 63/2024 z dnia 07.06.2024r. wybraław postępowaniu konkur...


Więcej

Druki do pobrania

KONKURSY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 26.06.2023r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 15.03.2019r. Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią...


Więcej
KONKURS Z DNIA 18.10.2018

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyka labor...


Więcej

PRAKTYKI, STAŻE KIERUNKOWE DO SPECJALIZACJI

PRAKTYKI

Informacje na temat odbywania praktyk


Więcej
STAŻE

Informacje na temat odbywania stażu do specjalizacji


Więcej