Ogłoszenia

Wspieraj szpital

Jeżeli możesz wspomóc naszą pracę, poniżej znajduje się informacja czego najbardziej nam w tej chwili brakuje. Jeżeli możesz podarować jakiś z tych elementów będziemy niezmiernie zobowiązani.

DAROWIZNY NA SZPITAL

Wszystkich chętnych do wsparcia szpitala darowizną pieniężną, prosimy o wpłacanie pieniędzy na niżej podany numer konta.Nr konta: 71 1130 1121 0006 54...


Więcej
Wszystkie postępowania zakończone w latach 2014-2018 - do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie
zamawiającego - Zamówienia publiczne, gab. 238 lub drogą mailową - przetargi@7szmw.pl

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Lista zamówień publicznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

DOSTAWA URZĄDZEŃ DO HEMODIALIZY
101/2021/TP

Postępowanie w trybie podstawowym, wariant I


Więcej
DOSTAWA WIELORAZOWEJ ODZIEŻY MEDYCZ...
77/2021/TP

Postępowanie w trybie podstawowym - wariant I


Więcej
DOSTAWA SZAFEK I REGAŁÓW NA SPRZĘT...
45/2021/TP

Postępowanie w trybie podstawowym - wariant I


Więcej
DOSTAWA ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU...
44/2021/TP

Postępowanie w trybie podstawowym - wariant I


Więcej
DOSTAWA DEFIBRYLATORÓW
43/2021/TP

Postępowanie w trybie podstawowym - wariant I


Więcej
DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPÓW W KOMPL...
42/2021/TP

Postępowanie w trybie podstawowym - wariant I


Więcej
DOSTAWA PRZYŁÓŻKOWEGO CYFROWEGO APA...
40/2021/TP

Postępowanie w trybie podstawowym - wariant I


Więcej
USŁUGA WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW...
32/2021/TP

Postępowanie w trybie podstawowym - wariant I


Więcej
Wszystkie postępowania zakończone w latach 2014-2018 - do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie
zamawiającego - Zamówienia publiczne, gab. 238 lub drogą mailową - przetargi@7szmw.pl

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Lista zamówień publicznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

USŁUGA DOTYCZĄCĄ ZWALCZANIA, KONTRO...
53/2024/R

Postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1


Więcej
USŁUGA SPRZĄTANIA TERENÓW ZEWNĘTRZN...
633/2023/R

Postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1


Więcej
USŁUGA KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOW...
621/2023/R

Postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1


Więcej
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
587/2023/R

Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp


Więcej
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
372/2023/R

Postępowanie w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp.


Więcej
DOSTAWA DRZWI I OKNA PPOŻ.
311/2023/R

Postępowanie w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp


Więcej
DOSTAWA DRZWI I OKNA PPOŻ.
170/2023/R

Postępowanie w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1Pzp


Więcej
USŁUGA WYKONANIA PRZEGLĄDU BUDYNKÓW...
134/2023/R

Postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1


Więcej

OGŁOSZENIA I KONKURSY DZIAŁU KADR

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 20.02.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 21/2024 z dnia 19.02.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 12/2024 z dnia 24.01.2024r. wybraław postępowaniu konkur...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 18/2024 z dnia 13.02.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 4/2024 z dnia 12.01.2024r. wybraław postępowaniu konkurs...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 6/2024 z dnia 22.01.2024r. wybraław postępowaniu konkurs...


Więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKUR...

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 09.01.2024r. wybraław postępowaniu konkurs...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 24.01.2024r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej

KONKURSY NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 26.06.2023r.Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z PrzychodniąSamo...


Więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIEL...

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 15.03.2019r. Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią...


Więcej
KONKURS Z DNIA 18.10.2018

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyka labor...


Więcej

PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIATY

PRAKTYKI

Informacje na temat odbywania praktyk


Więcej
WOLONTARIATY

Informacje na temat współpracy w ramach wolontariatu


Więcej
STAŻE

Informacje na temat odbywania stażu


Więcej