POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2021-02-24

Data otwarcia

2021-03-05

Data zakończenia

2021-03-10

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

40/2021/TP

Dostawa przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG wyposażonego we własny napęd (POSTĘPOWANIE NR 40/2021/TP)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG wyposażonego we własny napęd, którego minimalne wymagania techniczne określa załącznik nr 5 do SWZ.
CPV: 33111000-1 – Aparatura rentgenowska

Wymagane dokumenty: