POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2021-02-24

Data otwarcia

2021-03-05

Data zakończenia

2021-03-10

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

32/2021/TP

Usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych (POSTĘPOWANIE NR 32/2021/TP)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z odbiorem, wywozem i utylizacją niebezpiecznych ODPADÓW MEDYCZNYCH. Szacunkowa ilość odpadów niebezpiecznych w okresie 7 miesięcy wynosi: 63 200 kg. Ilość odpadów jest uzależniona od ilości pacjentów oraz ilości wykonywanych zabiegów. Odbiorem odpadów niebezpiecznych objęte są odpady oznaczone kodami: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09.

Wymagane dokumenty: