POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Data ogłoszenia

2020-12-29

Data otwarcia

2021-03-01

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Numer sprawy

364/2020/PNUE

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych (POSTĘPOWANIE NR 364/2020/PNUE)


 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych (364/2020/PNUE) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wymagane dokumenty: