POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-12-02

Data otwarcia

2020-12-11

Data zakończenia

2020-12-23

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

327/2020/PN

Dostawa wyrobów jednorazowego użytku (POSTĘPOWANIE NR 327/2020/PN)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jednorazowego użytku (327/2020/PN). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.

Wymagane dokumenty: