POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-10-22

Data otwarcia

2020-11-27

Data zakończenia

2020-12-22

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

289/2020/PNUE

Usługa utrzymania czystości w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku (POSTĘPOWANIE NR 289/2020/PNUE)


Przedmiotem zamówienia jest Usługa utrzymania czystości w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku (postępowanie nr 289/2020/PNUE) zgodnie z załącznikami nr 1-5:

a.     załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres prac i warunki sprzątania

b.    załącznik nr 2 - Wymagana liczba personelu – system pracy

 c.     załącznik nr 3 - Podział na strefy higieny

 d.     załącznik nr 4 - Wykaz środków dezynfekcyjnych

 e.     załącznik nr 5 - Wymagania dot. postępowania sanitarnego dla poszczególnych komórek organizacyjnych 7 Szpitala Marynarki Wojennej

Wymagane dokumenty: