POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Data ogłoszenia

2020-10-22

Data otwarcia

2020-11-27

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Numer sprawy

287/2020/PNUE

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku (POSTĘPOWANIE NR 287/2020/PNUE)


 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej na potrzeby 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku o określonych standardach jakościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. (Dz.U.2005r., nr 2, poz.6) w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej (postępowanie nr 287/2020/PNUE).

 

Wymagane dokumenty: