POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-10-14

Data otwarcia

2020-10-20

Data zakończenia

2020-10-21

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

277/2020/R

Immunohistochemia (POSTĘPOWANIE NR 277/2020/R)


Wykonywanie świadczeń medycznych obejmujących procedury - odczyny histochemiczne i immunohistochemiczne na preparatach sporządzonych przez Zamawiającego na szkiełkach dostarczonych przez Wykonawcę.

Wymagane dokumenty: