POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO

Data ogłoszenia

2020-10-14

Data otwarcia

2020-10-20

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO

Numer sprawy

277/2020/R

Immunohistochemia (POSTĘPOWANIE NR 277/2020/R)


Wykonywanie świadczeń medycznych obejmujących procedury - odczyny histochemiczne i immunohistochemiczne na preparatach sporządzonych przez Zamawiającego na szkiełkach dostarczonych przez Wykonawcę.

Wymagane dokumenty: