POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Data ogłoszenia

2020-09-23

Data otwarcia

2020-10-29

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Numer sprawy

232/2020/PNUE

Dostawa wyrobów jednorazowego użytku (POSTĘPOWANIE NR 232/2020/PNUE)


  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jednorazowego użytku (232/2020/PNUE). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.

 

Wymagane dokumenty: