POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-09-25

Data otwarcia

2020-10-08

Data zakończenia

2020-10-20

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

236/2020/PN

Dostawa nici chirurgicznych (POSTĘPOWANIE NR 236/2020/PN)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych – nr sprawy: 236/2020/PN, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane dokumenty: