POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Data ogłoszenia

2020-08-31

Data otwarcia

2020-10-06

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Numer sprawy

183/2020/PNUE

Dostawa asortymentu ortopedycznego (POSTĘPOWANIE NR 183/2020/PNUE)


         Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu ortopedycznego (183/2020/PNUE). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.

 

Wymagane dokumenty: