POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-07-28

Data otwarcia

2020-08-11

Data zakończenia

2020-08-17

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

150/2020/R

Przegląd pięcioletni stanu technicznego budynków oraz instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynkach (POSTĘPOWANIE NR 150/2020/R)


ZAPYTANIE OFERTOWE 150/2020/R - Przegląd pięcioletni stanu technicznego budynków/budowli i jego otoczenia oraz instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynkach 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty: