POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-07-14

Data otwarcia

2020-07-22

Data zakończenia

2020-07-29

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

148/2020/PN

Dostawa wyrobów do laparoskopii, elektrochirurgii, artroskopii, staplery oraz dostawę końcówek roboczych do noża harmonicznego (POSTĘPOWANIE NR 148/2020/PN)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do laparoskopii, elektrochirurgii, artroskopii, staplerów oraz dostawa końcówek roboczych do zmodyfikowanego noża harmonicznego aparatu UltraCision Harmonic Skalpel Generator 300 (numer modelu: GEN04) – nr sprawy: 143/2020/PN, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane dokumenty: