POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Data ogłoszenia

2020-06-08

Data otwarcia

2020-06-18

Data zakończenia

2020-07-02

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Numer sprawy

128/2020/PN

Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych (POSTĘPOWANIE NR 128/2020/PN)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych (128/2020/PN) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane dokumenty: