POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-04-29

Data otwarcia

2020-05-13

Data zakończenia

2020-05-26

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

115/2020/PN

Dostawa materiałów opatrunkowych (POSTĘPOWANIE NR 115/2020/PN)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych (115/2020/PN) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane dokumenty: