POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-03-16

Data otwarcia

2020-04-22

Data zakończenia

2020-05-19

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

88/2020/PNUE

Dostawa asortymentu okulistycznego (POSTĘPOWANIE NR 88/2020/PNUE)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu okulistycznego (88/2020/PNUE) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH (DEPOZYT SOCZEWEK) ZOSTAŁ OKREŚLONY WE WZORZE UMOWY (ZAŁĄCZNIK NR 4 w § 14).

Wymagane dokumenty: