POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-02-13

Data otwarcia

2020-02-26

Data zakończenia

2020-03-03

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

37/2020/R

Dostawa materiałów biurowych (POSTĘPOWANIE NR 37/2020/R)


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych 37/2020/R. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3.

Wymagane dokumenty: