POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2020-02-04

Data otwarcia

2020-02-13

Data zakończenia

2020-02-28

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

13/2020/PN

Usługa utrzymania czystości w budynku nr 34 należącym do 7 SzMW (POSTĘPOWANIE NR 13/2020/PN)


Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w budynku nr 34 należącym do 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku (postępowanie nr 13/2020/PN) zgodnie z załącznikami nr 1-5: Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres prac i warunki sprzątania Załącznik nr 2 - Wymagana liczba personelu – system pracy Załącznik nr 3 - Podział na strefy czystości Załącznik nr 4 - Wykaz środków dezynfekcyjnych Załącznik nr 5 - Wymagania dot. postępowania sanitarnego dla poszczególnych komórek organizacyjnych 7 Szpitala Marynarki Wojennej Załącznik nr 3 do umowy – Rzuty pomieszczeń.

Wymagane dokumenty: