POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2019-12-12

Data otwarcia

2019-12-17

Data zakończenia

2019-12-19

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

85/2019

Utrzymanie ciągłości pracy Stacji Dializ poprzez utrzymanie w ruchu aparatów do hemodializy i hemofiltracji (POSTĘPOWANIE NR 85/2019)


Utrzymanie ciągłości pracy Stacji Dializ poprzez utrzymanie w ruchu aparatów do hemodializy i hemofiltracji, foteli wchodzących w skład stanowisk dializacyjnych oraz uzdatniacza wody wraz z odwróconą osmozą i siecią doprowadzającą wody uzdatnionej, posiadanych przez Szpital- Stacja Dializ oraz Centralna Sterylizatornia 

Wymagane dokumenty: