POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2019-05-21

Data otwarcia

2019-06-06

Data zakończenia

2019-08-06

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

16/2019

Usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji: „Przebudowa budynku nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedii – zadanie nr 91586„ (POSTĘPOWANIE NR 16/2019)


wykonanie usługi pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji: „Przebudowa budynku nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedii – zadanie nr 91586„ (postępowanie nr 16/2019) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymagane dokumenty: