POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2019-05-21

Data otwarcia

2019-06-06

Data zakończenia

2019-07-30

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

13/2019

Przebudowa Budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedycznego – zadanie nr 91586 (POSTĘPOWANIE NR 13/2019)


Przebudowa Budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedycznego w tym w szczególności wykonanie na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji robót budowlano-montażowych. Przygotowanie kompletu dokumentów i dokumentacji w celu uzyskania odpowiednich decyzji umożliwiających użytkowanie obiektu.

Wymagane dokumenty: