POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2019-05-17

Data otwarcia

2019-05-28

Data zakończenia

2019-10-25

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

15/2019

Usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji: „Przebudowa budynku nr 17 na potrzeby apteki szpitalnej – zadanie nr 91585„ (POSTĘPOWANIE NR 15/2019)


wykonanie usługi pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji: „Przebudowa budynku nr 17 na potrzeby apteki szpitalnej – zadanie nr 91585„ (postępowanie nr 15/2019)” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymagane dokumenty: