POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2019-05-10

Data otwarcia

2019-05-28

Data zakończenia

2019-08-06

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

12/2019

Przebudowa budynku nr 17 na potrzeby apteki szpitalnej – zadanie nr 91585 (POSTĘPOWANIE NR 12/2019)


Przebudowa Budynku Nr 17 dla potrzeb Apteki Zakładowej w tym w szczególności wykonanie na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji robót budowlano-montażowych. Przygotowanie kompletu dokumentów i dokumentacji w celu uzyskania odpowiednich decyzji umożliwiających użytkowanie obiektu.

Wymagane dokumenty: