POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2023-04-13

Data otwarcia

2023-04-21

Data zakończenia

2023-04-27

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

217/2023/TP

Usługa zarządzania oraz promocja projektu unijnego (POSTĘPOWANIE NR 217/2023/TP)


Usługa zarządzania oraz promocja projektu pn.: „Poprawa jakości leczenia oraz wzmocnienie zdolności sprawnego funkcjonowania 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku poprzez zakup wyrobów medycznych dla oddziałów i pracowni szpitalnych”

Wymagane dokumenty: