POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2021-10-13

Data otwarcia

2021-11-18

Data zakończenia

2021-12-21

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

402/2021/PN

Usługa utrzymania czystości w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej (POSTĘPOWANIE NR 402/2021/PN)


Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, zgodnie z załącznikami będącymi integralną częścią umowy.

Wymagane dokumenty: