POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Data ogłoszenia

2021-09-30

Data otwarcia

2021-11-23

Data zakończenia

2021-12-21

Rodzaj zamówienia

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 130 TYS. ZŁ

Numer sprawy

380/2021/PN

Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa oraz napraw aparatury medycznej z podziałem na 116 pakietów (POSTĘPOWANIE NR 380/2021/PN)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa oraz napraw aparatury medycznej z podziałem na 116 pakietów wyszczególnionych w załączniku nr 4 do SWZ oraz na warunkach podanych w załączniku nr 5 do SWZ.

 

 

Wymagane dokumenty: