PRACA

Opublikowano:

10-03-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 19.02.2021r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 19.02.2021r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 8/2021 z dnia 19.02.2021r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziale AiIT, na sali wybudzeń oraz współpraca z innymi członkami zespołu anestezjologicznego, a w razie potrzeby Udzielającego zamówienie do pełnienia dyżurów pielęgniarskich w innych oddziałach szpitalnych,

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ANETA BUDZISZ, 84-240 Reda ul. Jana Brzechwy 1/39,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ANNA KARPOWICZ, 82-550 Prabuty ul. Żeromskiego 15a,

BEATA RYNKOWSKA, 80-544 Gdańsk ul. Mylna2/2,

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ANNA URBANEK, 80-534 Gdańsk ul. Starowiejska 60/70.

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku