PRACA

Opublikowano:

27-01-2021

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 13.01.2021r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 13.01.2021r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 13.01.2021r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z dyżurami lekarskimi oraz zabezpieczeniem pod telefonem z przyjazdem na wezwanie realizowanych w Stacji Dializ,

ISPL Małgorzata Michałowska - Kurowska, 81 - 208 Gdynia, ul. Działdowska 18,

ISPL Aleksandra Młynarska, 80 - 126 Gdańsk, ul. Myśliwska 15/17,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich oraz zabezpieczenia pod telefonem z przyjazdem na wezwanie realizowanych w Stacji Dializ,

ISPL Wojciech Kania, 80 - 463 Gdańsk, ul. Wichrowe Wzgórze 38.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Okulistycznym oraz Izbie Przyjęć oraz pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich oraz kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie oraz zabezpieczenie pacjentów oddziału wewnętrznego funkcjonującego w pomieszczeniach oddziału otolaryngologicznego z potwierdzonym zakażeniem SARS - CoV-2 w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych ww. pacjentom.

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku