PRACA

Opublikowano:

12-01-2021

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 22.12.2020r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 22.12.2020r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 56/2020 z dnia 22.12.2020r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następującą ofertę w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym wraz z udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć oraz w innych oddziałach szpitalnych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

IPL JAKUB WOLSKI, 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 83d/13.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym, udzielania konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie.

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku