PRACA

Opublikowano:

10-12-2020

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 25.11.2020r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 25.11.2020r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 49/2020 z dnia 25.11.2020r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

RATOWNIK MEDYCZNY - Maciej Czernichowski, 76-251 Reblino, ul. Długa 19a,

PAWEŁ WRZOS, 80-297 Banino, ul. Jeziorna 6a/1,

EWA DZIONK IPP, 84-207 Bojano, ul. Warszawska 11.

 

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku