PRACA

Opublikowano:

01-12-2020

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 16.11.2020r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 16.11.2020r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 46/2020 z dnia 16.11.2020r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Izby Przyjęć, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

MatMed MATEUSZ KOTWICA, 84 - 351 Nowa Wies Lęborska , Łebień 95/6,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym Oddziału Otolaryngologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

ALEKSANDRA PRZYBYŁEK, 10 - 693 Olsztyn, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 7/6,

3) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym, w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,

ISPL lek. med. KRZYSZTOF DZIEWIATOWSKI, 80 - 209 Tuchom, ul. Polna 12,

4) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej.

SPL DARIUSZ SOKOŁOWSKI, 800 - 298 Gdańsk, ul. Elewów 12/9. 

 

 

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku