PRACA

Opublikowano:

24-09-2020

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 03.09.2020r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 03.09.2020r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 36/2020 z dnia 03.09.2020r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę

Praktyka Lekarska "BASMADENT" lek. dent. Farida Daria Basmadji, ul. Myśliwska 15/21, 80-126 Gdańsk.

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku