PRACA

Opublikowano:

25-03-2020

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 11.03.2020r.

.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 11.03.2020r.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

1) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem kontraktowych dyżurów lekarskich przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii oraz świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii.

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku