PRACA

Opublikowano:

24-03-2020

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 09.03.2020r.

.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 09.03.2020r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 09.03.2020r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

TOMASZ ROMBEL, ul. Długa 45B, 83-031 Cieplewo.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym oraz na salach zabiegowych,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

3)pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Stacji Dializ, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

4) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

5) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neurologicznego z Udarowym, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

6) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Urologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

7) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym, udzielania konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,

8) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku zgodnie z procedurami NFZ.

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku