PRACA

Opublikowano:

26-02-2020

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 12.02.2020r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 12.02.2020r.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 12.02.2020r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

USŁUGI MEDYCZNO - PIELĘGNIARSKIE KARINA CZACHOROWSKA, 80-180 Gdańsk, ul. Niepołomicka 42/27,

KAROLINA STAŃCZAK, 80-288 Gdańsk, ul. Romana Wyrobka 5a/5,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

DOROTA BERK ISPP, 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 17c/18,

3) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neurologicznego z Udarowym, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

IPP EWA REMISZ, 83-110 Tczew, ul. Akacjowa 2A,

IPP JUSTYNA IDZIŃSKA, 83-110 Tczew, ul. Władysława Jagiełły 5/77,

IPP RADELSKA MAGDALENA, 81-810 Sopot, al. Niepodległości 793/2,

ANNA WURAK-MIKUŚ I. IPP, 81-381 Gdynia, ul. Świętojańska 91/8,

4) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

MARIA CHAMOT IPP, 80-811 Gdańsk, ul. Spadzista 10/23.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym oraz na salach zabiegowych,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Stacji Dializ, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

3) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej.

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku