PRACA

Opublikowano:

29-01-2020

Przedmiot:

Ogólne

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 14.01.2020r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 14.01.2020r. wybrała

w postępowaniu konkursowym następujące oferty w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Izby Przyjęć, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

PRYWATNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSLA - MARCIN GĘSICKI 80-462 Gdańsk, ul. Majewskich 22/414a,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ALICJA SIEDZIK 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Gen Sulika 12/43,

3) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Urologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

ALEKSANDRA DROBIŃSKA KOLIB - MED 80-180 Gdańsk, ul. Świrskiego 4/24,

4) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Okulistycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

ANETA MECH INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA 80-180 Gdańsk, ul. Konrada Guderskiego 64/38,

5) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę w Oddziale Psychiatrycznym i/lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej oraz udzielanie konsultacji w Izbie Przyjęć i innych oddziałach szpitalnych zgodnie z procedurami NFZ,

ISPL WOJCIECH PĄCZEK 80-280 Gdańsk, Ul. Antoniego Słonimskiego 1/22,

SPECJALISTYCZNA PRAKRTYKA LEKARSKA ADRIAN SOŁTYSIK 80-452 Gdańsk, ul. Jana Kilińskiego 3B/11.

 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie: 

1) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Okulistycznym oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku zgodnie z procedurami NFZ,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku zgodnie z procedurami NFZ.

 

 

K O M E N D A N T 

7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku