PRACA

Opublikowano:

13-12-2018

Przedmiot:

Świadczenia zdrowotne

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 08.11.2018

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego dnia 08.11.2018r.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 41/2018 z dnia 08.11.2018r. wybrała w postępowaniu konkursowych następujące oferty:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
 
Magdalena DUMANA, ul. Ogrodowa 19, 34-600 Limanowa
 
2) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świątecznej opieki chorych (NOCH)
 
Karol SKRODZKI, ul. Konrada Leczkowa 28A/7, 80-432 Gdańsk
 
Mikołaj SULIKOWSKI, ul. Otwarta 74, 80-169 Gdańsk
 
Paula OGRODNIK, ul. Cerery 17A, 80-299 Gdańsk
 
Paweł KOPACZYŃSKI, ul. Zabytkowa 20, 80-253 Gdańsk
 
Piotr SZALC, ul. Jana Pawła II 1F/78, 80-462 Gdańsk
 
3) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej
 
Dariusz SOKOŁOWSKI, ul. Elewów 12/9, 80-298 Gdańsk
 
4) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę w Oddziale Psychiatrycznym i/lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
Wojciech PĄCZEK, ul. Słonimskiego 1/22, 80-280 Gdańsk
 
 

W związku z faktem nie wpłynięcia oferty spełniającej wymagania Udzielającego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt a Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Komendant Szpitala unieważnia konkurs ofert na świadczenia w zakresie:

 
  1. pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
  2. pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
  3. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Gabinetach Wojskowej Przychodni Specjalistycznej,
  4. pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów: Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej